Εταιρεία

Οι επιχειρήσεις μας δραστηριοποιούνται στον χώρο του εξοπλισμού των σκαφών, επαγγελματικών και ιδιωτικών, εργασίας και αναψυχής καθώς και στα θαλλάσια σπορ με εξοπλισμό και αξεσουάρ και στο ναυτικό διακοσμητικό και δώρο. Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε στο αγοραστικό μας κοινό ένα κατάλογο των κυριωτέρων ειδών, που διαθέτουμε από τα καταστήματα μας. Πιστεύουμε ότι έτσι διευκολύνουμε, αναπτύσουμε και βάζουμε τη σχέση συνεργασίας μας σε μια πιο οργανωμένη βάση.

Η συνεχής παρουσία μας στην αγορά και η ανοδική μας πορεία, τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι η εγγύηση για την συνεργασία μας. Είναι λοιπόν στη διάθεση σας, με εννιαία οικονομική πολτπκή και τα τρία καταστήματα μας για να σας εξυπηρετήσουμε με χονδρική πώληση, έχοντας τον άριστο συνδυασμό ποιότητας και τιμής, σε όλα τα είδη πο αντιπροσωπεύουμε και εισάγουμε.